Резервоар за подземен монтаж 2500 L

Резервоарите са направени от полиетилен и са предназначени за вкопаване в земята за подземен монтаж, и надземен монтаж.  Резервоарите са подходящи за съхранение и събиране на: ЧИСТИ ВОДИ, питейна вода, изоврна вода, дъждовна вода и ОТПАДНИ ВОДИ като изгребна септична яма.
Основно оборудване: 1 отвор Ø600, с  капак.
Допъллнително оборудване: Удължител, Гумен маншон.

Размери: 1960х1260х1710;