ЗА РОТО НОВИНИ & СЪВЕТИ КОНТАКТИ
Зареждане на съдържанието...
Навигация

Не са добавени продукти във Вашата количка.

Пречиствателна станция ЕКО 6

Предходна страница
Описание

Описание на продукта:

Устройство на пречиствателна станция EКO 6
Пречиствателна станция ЕКО 6 е гравитачна система и е изключително подходяща за обекти с максимална натовареност до 6 жители. Работи на принципа на скачените съдове, при което количеството на входяща отпадъчна вода е равно на количеството изходяща пречистена вода. Това е подобрен модел на повечето пречиствателни станции предлагани в България. Системите на пречиствателна станция ЕКО 6 са инсталирана в уребрен резервоар от полиетилен с ниска плътност, предназначен за подземен монтаж. Разделен е на три камери като в първата камера гравитачно  постъпват отпадните води от сградата. Там се извършва и процеса седиментация, където неразтворимите вещества се утаяват на дъното на камерата, а мазнините изплуват на повърхността. От долната част първа камера водите постъпват във втора камера където са монтирани аераторите които подават миниатюрни балончета въздух, необходими за биологичните процеси за пречистване на водата. За развитието на бактериите е необходимо достатъчно кислород и храна /хранителни отпадъци и фекална вода постъпващи от първа камера/. От втора камера /аераторно отделение/ богатата на активна кал вода постъпва в трета камера /сепараторно отделение/. Там се извършва процеса на утаяване на бактерията, и чистата вода напуска това отделение от тръба в горната част на системата. Предимство на нашата гравитачна система е прехвърлянето на активната утайка от трета в първа камера и липсата на „мъртва зона“ в първа камера в сравнение с други съоръжения от този клас.  Цялата система за пречистване на водата се захранва от компресор с мощност 80W, който работи около 10 часа на ден в зависимост от режима зададен на съоръжението. Третираната вода може свободно да се заусти в нефункциониращи вече септични ями, дренажни системи или водни приемници от 2 категория. Най- добрите пречиствателни станции за къщи в своя клас на добри цени.
Пречиствателна станция ЕКО 6 притежава знак за качество СЕ и отговаря на всички екологични критерии и изисквания на законодателството на ЕС, за което притежава  всички необходими сертификати!!
Технически параметри на пречиствателна станция ЕКО 6
Пречиствателна станция модел ЕКО 6
1. Модел: ЕКO 6   за подземен монтаж
2. Капацитет: До 6 еквивалентни жители
3. Обем: Един съд с вместимост 3000 л.
4. Размери: диаметър в горната част 1700 мм.; височина 2300 мм.; диаметър в долната част 1200 мм.
5. Електронен модул за управление с 9 програми, в зависимост от режима и интензивността на работа
6. Мощност на компресора 80 w.
7. Продължителност на работа на компресора – 9,3 ÷ 11 часа на денонощие
Системата е проектирана за максимален капацитет на пречистване от 100 до 150 литра/ден на човек. Пречиствателната станция може да поеме пречистването на отпадъчните води от 8 и дори 10 еквивалентни жители, но за кратък период (2-4 дни).
Предимства на пречиствателна станция ЕКО 6
Изцяло аеробна пречиствателна станция с отворена първа камера в сравнение с други пречиствателни станции предлагани на нашия пазар.
Отличава се с уникалните си технологични и производствени иновации.
Постига много добри екологични резултати при голяма надеждност, икономичност и лесно опериране от Вас потребителите.
Разработена на база 10 годишен опит на развитието на този модел.
Надеждна и с дълъг живот,  корпус изработен от полиетилен, няма движещи се части.
Функционира на принципа на естествените природни процеси.
Работи без шум и миризма.
Не се нуждае от зареждане с прахове, спори или всякакви изкуствени активатори.
Практически вечен корпус от цялостна полиетиленова отливка.
ДОСТАВКА, ПОМОЩ И СЪВЕТИ

ПОДОБНИ ПРОДУКТИ

Резервоар TCW 500 L

Серия резервоари TCW, овални хоризонтални резервоари подходящи за съхранение за всякаков вид хранителни продукти: мялко, вино, и питейна вода и различни киселини.Имат голям отвор за лесно зареждане и плоско дъно за транспорт. Произвеждат се чрез ротационно леене от високо качествен полиетилен, имат широка дебелина на стената, цвята на резервоара е ясно бяло. Примдства: •Безшевни, •УВ стабилизиран, •Удароустойчив, •Сертифициран, •Не променят цвята, •Лесни за поддръжка •Най качествени продукти на пазара. Размери: 113x77x80  
225.40 лв.

Резервоар TCW 300 L

Серия резервоари TCW, овални хоризонтални резервоари подходящи за съхранение за всякаков вид хранителни продукти: мялко, вино, и питейна вода и различни киселини.Имат голям отвор за лесно зареждане и плоско дъно за транспорт. Произвеждат се чрез ротационно леене от високо качествен полиетилен, имат широка дебелина на стената, цвята на резервоара е ясно бяло. Примдства: •Безшевни, •УВ стабилизиран, •Удароустойчив, •Сертифициран, •Не променят цвята, •Лесни за поддръжка •Най качествени продукти на пазара. Размери: 93x70x70  
137.80 лв.

Резервоар OTW тип РОТО 1500 L

Серия резервоари OTW тип РОТО, тесни резервоари за през врата или помещения с ограничен простор. Подходящи за съхранение за всякаков вид хранителни продукти: мялко, вино, и питейна вода и различни киселини. Имат голям отвор за лесно зареждане. Произвеждат се чрез ротационно леене от високо качествен полиетилен, имат широка дебелина на стената, цвята на резервоара е ясно бяло. Примдства: •Безшевни, •УВ стабилизиран, •Удароустойчив, •Сертифициран, •Не променят цвята, •Лесни за поддръжка •Най качествени продукти на пазара. Размери: 183x85x155
563.50 лв.

Резервоар TCW 200 L

Серия резервоари TCW, овални хоризонтални резервоари подходящи за съхранение за всякаков вид хранителни продукти: мялко, вино, и питейна вода и различни киселини.Имат голям отвор за лесно зареждане и плоско дъно за транспорт. Произвеждат се чрез ротационно леене от високо качествен полиетилен, имат широка дебелина на стената, цвята на резервоара е ясно бяло. Примдства: •Безшевни, •УВ стабилизиран, •Удароустойчив, •Сертифициран, •Не променят цвята, •Лесни за поддръжка •Най качествени продукти на пазара. Размери: 76x63x60
106.50 лв.

Резервоар TCW 100 L

Резервоар TCW 100 L полиетиленови резервоари, които могат да се използват в хранителната индустирја, за съхранение на вода вино петрол и други течности - размер 60x41x44
56.40 лв.

Резервоар квадратен OTW 300 L

Резервоар тип OTW 300 хоризонтален от полиетилен за съхранение за всякаков вид хранителни продукти: мялко, вино и питейна вода и различни киселини. •Безшевни, •УВ стабилизиран, •Удароустойчив, •Сертифициран, •Не променят цвята, •Лесни за поддръжка •Най качествени продукти на пазара. Размери: 94х50х88
187.90 лв.

Резервоар OTW тип РОТО 500 L

Серия резервоари OTW тип РОТО, тесни резервоари за през врата или помещения с ограничен простор. Подходящи за съхранение за всякаков вид хранителни продукти: мялко, вино, и питейна вода и различни киселини. Имат голям отвор за лесно зареждане. Подходящи за дъждовна или отпадна вода. Произвеждат се чрез ротационно леене от високо качествен полиетилен, имат широка дебелина на стената, цвята на резервоара е ясно бяло. Примдства: •Безшевни, •УВ стабилизиран, •Удароустойчив, •Сертифициран, •Не променят цвята, •Лесни за поддръжка •Най качествени продукти на пазара. Размери: 115x60x115
200.40 лв.

Резервоар квадратен OTW 100 L

Резервоар тип OTW 150 литри, пластмасов от полиетилен за съхранение за всякаков вид хранителни продукти: мялко, вино и питейна вода и различни киселини. •Безшевни, •УВ стабилизиран, •Удароустойчив, •Сертифициран, •Не променят цвята, •Лесни за поддръжка •Най качествени продукти на пазара. Размери: 48x34x63
62.60 лв.

Резервоар за подземен монтаж 2500 L (и надземен)

Резервоарите са направени от полиетилен и са предназначени за вкопаване в земята за подземен монтаж, и надземен монтаж.  Резервоарите са подходящи за съхранение и събиране на: ЧИСТИ ВОДИ, питейна вода, изоврна вода, дъждовна вода и ОТПАДНИ ВОДИ като изгребна септична яма. Основно оборудване: 1 отвор Ø600, с  капак. Допъллнително оборудване: Удължител, Гумен маншон. Размери: 1960х1260х1710;  

Резервоар квадратен OTW 500 L

Резервоар тип OTW 500 хоризонтален от полиетилен за съхранение за всякаков вид хранителни продукти: мялко, вино и питейна вода и различни киселини. •Безшевни, •УВ стабилизиран, •Удароустойчив, •Сертифициран, •Не променят цвята,  •Лесни за поддръжка •Най качествени продукти на пазара. Размери: 130x58x93
297.00 лв.
Back to top